Leilighet 20 & 35 - Bygg A

20: Mer informasjon og bilder: klikk her

35: Mer informasjon og bilder: klikk her

Leilighetsnummer: 20

Pris (Euro): 233 000

Størrelse (kvm/BTA): 49

Terrasse (kvm): 10

Bodnummer: T20

Leilighetsnummer: 35

Pris (Euro): 246 000

Størrelse (kvm/BTA): 49

Terrasse (kvm): 10

Bodnummer: T35

Illustrasjonsbilder (Endringer kan forekomme)