Leilighet 4 & 7 - Bygg C

Leilighetsnummer: 4

Pris (Euro): 437 000

Størrelse (kvm/BTA): 92

Terrasse (kvm): 18

Garasjenummer: P25

Bodnummer: T4

Leilighetsnummer: 7

Solgt