Leilighet 6, 15 & 24 - Bygg A

Leilighetsnummer: 6

Pris (Euro): 268 000

Størrelse (kvm/BTA): 63

Terrasse (kvm): 11

Bodnummer: T33

Leilighetsnummer: 15

Pris (Euro): 284 000

Størrelse (kvm/BTA): 63

Terrasse (kvm): 11

Garasjenummer: P15

Bodnummer: T15

Leilighetsnummer: 24

Pris (Euro): 308 000

Størrelse (kvm/BTA): 63

Terrasse (kvm): 11

Bodnummer: T24

Garasjenummer: P21

Illustrasjonsbilder (Endringer kan forekomme)